Besplatna aplikacija pruža mogućnost pretraživanja poslova iz baze poslova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.